Hỏi đáp

   

Giới thiệu

Ngày 14/08/2007, Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP) và Intel Products Việt Nam, một doanh nghiệp tại Khu công nghệ cao, đã ký thỏa thuận thể hiện "Cam kết về đạo đức kinh doanh và quy tắc ứng xử phù hợp với pháp luật, phòng chống tham nhũng, lại quả, và các hình thức lạm dụng quyền lực ". Đến cuối năm 2013, đã có hơn 12 công ty trong Khu công nghệ cao hiện sự quan tâm của họ trong việc thúc đẩy tính minh bạch và toàn vẹn bằng cách ký thỏa thuận tương tự với Khu Công nghệ cao. Trong giai đoạn 2014 và 2015 Khu Công nghệ cao và tổ chức Hướng tới Minh bạch cùng nhau hợp tác thực hiện dự án hành động tập thể hỗ trợ các doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao cùng nhau thực hiện các thỏa thuận đã ký nhằm tăng cường hệ thống quản trị, thúc đẩy đạo đức trong kinh doanh để bảo vệ doanh nghiệp trước các rủi ro tham nhũng.

 

Danh tiếng của doanh nghiệp là điều được các đối tác, khách hàng nhìn nhận đầu tiên và từ đó tạo nên lòng tin và quan điểm về doanh nghiệp. Danh tiếng tốt được xây dựng bồi đắp qua nhiều năm qua nhưng nó có thể bị hủy hoại hoặc mất đi một cách nhanh chóng khi doanh nghiệp bị phát hiện có liên quan  đến tham nhũng, vi phạm pháp luật. Các doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đang chủ động thể hiện cam kết và hành động của họ nhằm bảo vệ và nâng cao danh tiếng của mình qua việc cùng nhau phát triển và thực hiện Chương trình Liêm chính trong kinh doanh để quản lý rủi ro tham nhũng và thúc đẩy đạo đức trong kinh doanh, từ đó tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh.  Diễn đàn Liêm chính trong kinh doanh được phát triển bởi BQL SHTP với sự hỗ trợ từ tổ chức Hướng tới Minh bạch. Diễn đàn gồm có ba phần chính:

 

 

 

ĐÁNH GIÁ NHANH HỆ THỐNG

 

 

 

  • Công cụ của Tổ chức Minh bạch Quốc tế thiết kế cho Việt nam: Trả lời 16 câu hỏi để đánh giá nhanh mức độ hoàn thiện của Chương trình Liêm chính tại Doanh nghiệp bạn.

 

ĐÁNH GIÁ NHANH    

   

 

 

KINH DOANH KHÔNG HỐI LỘ

 

 

  • Công cụ của Tổ chức Minh bạch Quốc tế thiết kế cho Việt nam: Khóa đào tạo online (miễn phí) trong 180 phút sử dụng cho các doanh nghiệp đào tạo nhân viên và các đối tác của mình trong việc chủ động phòng chống hối lộ trong kinh doanh 

 

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ONLINE    

 

   

 

CHƯƠNG TRÌNH LIÊM CHÍNH DOANH NGHIỆP (CIP)

 

 

 

  • Công cụ của Tổ chức Minh bạch Quốc tế thiết kế cho Việt nam: Danh mục các doanh nghiệp cùng với báo cáo về Chương trình Liêm chính trong Kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.

  • Việc thực hiện các cam kết về liêm chính trong kinh doanh giúp doanh nghiệp gửi thông điệp về trách nhiệm và sự tham gia trong việc phòng chống tham nhũng. Mô đun "Chương trình liêm chính doanh nghiệp" là nơi các doanh nghiệp báo cáo với công chúng và các đối tác về việc xây dựng và triên khai hệ thống quản trị tốt giúp cho doanh nghiệp tăng cường liêm chính trong kinh doanh. Tiêu chí báo cáo cơ bản gồm các cấu phần chính của chương trình liêm chính doanh nghiệp được thể hiện bằng các ngôi sao được bật sáng khi doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 

  •  NGÔI SAO THỨ NHẤT bật sáng khi doanh nghiệp có Cam kết công khai về thúc đẩy liêm chính trong hoạt động kinh doanh của mình.

  

  •  NGÔI SAO THỨ HAI bật sáng khi doanh nghiệp đã thực hiện Đánh giá nhanh hệ thống quản trị nội bộ của mình so với các tiêu chí cơ bản để đảm bảo có thể triển khai Chương trình Liêm chính trong kinh doanh

 

  •  NGÔI SAO THỨ BA bật sáng khi doanh nghiệp đã có Chính sách, quy trình để quản trị các rủi ro liêm chính trong kinh doanh.

 

  •  NGÔI SAO THỨ TƯ bật sáng khi doanh nghiệp Triển khai các chính sách, quy trình và đảm bảo việc tuân thủ các chính sách này.

 

  •  NGÔI SAO THỨ NĂM bật sáng khi doanh nghiệp báo cáo đã Giám sát và đánh giá tính hiệu quả của các chính sách, quy trình nêu trên và thực hiện nâng cấp, hoàn thiện.

 

  •  NGÔI SAO THỨ SÁU bật sáng khi doanh nghiệp thực hiện Báo cáo công khai về hiệu quả hoạt động Chương trình Liêm chính Doanh nghiệp.

 

BÁO CÁO THEO CHUẨN QUỐC TẾ    

 

 

 

Khu công nghệ cao TP.HCM và Tổ chức Hướng tới minh bạch không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất hoặc mất mát do việc sử dụng các thông tin và chức năng trên cổng thông tin này. Mọi thông tin trên cổng thông tin được cập nhật bởi chính các công ty tham gia đăng ký thành viên và có thể được thay đổi cập nhật.