Select language:
Categories

Visitors counter

 • Today:
  442
 • Yesterday:
  393
 • Last month:
  5928
 • This month:
  4451
 • Online:
  1
 • All visited:
  141821
 • All page view:
  1427183
Latest news
Message from Intel Products Việt Nam
Intel’s business success has always depended on our ability to build trusted relationships - with one another, customers, suppliers, governments and communities.

4 out of 5 Stars!
 Avoid Conflicts of Interest & Anti-Harassment
Avoid Conflicts of Interest & Anti-Harassment

Security & Data Confidentiality
Security & Data Confidentiality

5 out of 5 Stars!
Code of Conduct (Relationship at Workplace, Anti-Harassment & Open-door Policy)
Code of Conduct (Relationship at Workplace, Anti-Harassment & Open-door Policy)

Security & Anti Harassment
Security & Anti Harassment

Video Clip: Secure Intel Assets
Video Clip: Secure Intel Assets

3 out of 5 Stars!
Bộ giá trị cốt lõi của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM
Bộ giá trị cốt lõi của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM

4 out of 5 Stars!
Thông điệp từ Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM
Môi trường đầu tư minh bạch, liêm khiết chính là một trong những mục tiêu mà Ban Quản lý KCNC đang xây dựng và mong muốn hướng đến.

 Ban quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM được trao giải Sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam 2011
Tiếp nối những thành công của Chương trình Ngày Sáng tạo Việt Nam năm 2009, trong hai ngày 16-17/08/2011, Vòng Chung khảo Chương trình Sáng kiến phòng chống tham nhũn

5 out of 5 Stars!
Case study 12: Secure your assets while on travel
Case study 12: Secure your assets while on travel

Case study 11: Information security
Case study 11: Information security

Case study 10: Conflict of interest – supplier selection
Case study 10: Conflict of interest – supplier selection

Case study 9: Conflict of interest – use Intel’s assets for personal business
Case study 9: Conflict of interest – use Intel’s assets for personal business

Case study 8: Protect company assets
Case study 8: Protect company assets

Case study 7: Never leave your laptop unsecured
Case study 7: Never leave your laptop unsecured

2 out of 5 Stars!
Case study 6: Bribery & Rasing Issues Policy
Case study 6: Bribery & Rasing Issues Policy

Case study 5: Tailgating
Case study 5: Tailgating

5 out of 5 Stars!
Case study 4: CW recognition
Case study 4: CW recognition

Case study 3: Travel Guidelines
Case study 3: Travel Guidelines

4 out of 5 Stars!
Integrity

3 out of 5 Stars!