CORPORATE INTEGRITY PROGRAMME (CIP)

Click STAR to see CRITERIA and REPORT

No. Logo Company name Industries Business type Nationality   Commit ment Sys Assess Reporting on CIP
Policies Implemt Monitor Report
1 Intel Products Vietnam Intel Products Vietnam Electronics - Điện tử FDI - DN 100% nước ngoài United States / Mỹ  
2 Công ty cổ phần SXDV công nghệ bán dẫn Toàn cầu Việt nam (GES) Công ty cổ phần SXDV công nghệ bán dẫn Toàn cầu Việt nam (GES) Electronics - Điện tử FDI - DN 100% nước ngoài United States / Mỹ  
3 Công ty TNHH Nidec Việt nam Corporation Công ty TNHH Nidec Việt nam Corporation Hi-tech - Công nghệ cao FDI - DN 100% nước ngoài Japan / Nhật Bản  
4 Công ty TNHH Datalogic Việt nam Công ty TNHH Datalogic Việt nam Hi-tech - Công nghệ cao FDI - DN 100% nước ngoài Italy / Ý  
5 Nidec-Seimitsu Vietnam Corporation Nidec-Seimitsu Vietnam Corporation Hi-tech - Công nghệ cao FDI - DN 100% nước ngoài Japan / Nhật Bản  
6 Nidec Servo Nidec Servo Hi-tech - Công nghệ cao FDI - DN 100% nước ngoài Japan / Nhật Bản  
7 Công ty TNHH Chíp sáng & Ashmanov Công ty TNHH Chíp sáng & Ashmanov Hi-tech - Công nghệ cao JV - Liên doanh với nước ngoài Vietnam / Việt nam  
8 Công ty TNHH MTV RKW LOTUS Châu Á Công ty TNHH MTV RKW LOTUS Châu Á Hi-tech - Công nghệ cao FDI - DN 100% nước ngoài Singapore / Singapore  
9 Chi nhánh CTCP tập đoàn MK Chi nhánh CTCP tập đoàn MK Smart card - Thẻ thông minh Private - DN tư nhân VN Vietnam / Việt nam  
10 Công ty TNHH Kỹ thuật Daikou Việt nam Công ty TNHH Kỹ thuật Daikou Việt nam Precision mechanics - Cơ khí chính xác FDI - DN 100% nước ngoài Japan / Nhật Bản  
11 Công ty TNHH Air Liquide Việt nam Công ty TNHH Air Liquide Việt nam Chemical/Biochemical - Hóa chất/Sinh hóa FDI - DN 100% nước ngoài France / Pháp  
12 Công ty TNHH Điện tử D.G.S Công ty TNHH Điện tử D.G.S Electronics - Điện tử Private - DN tư nhân VN Vietnam / Việt nam  
13 CTCP Hệ thống Công nghệ Ánh Lam CTCP Hệ thống Công nghệ Ánh Lam IT - Công nghệ thông tin Private - DN tư nhân VN Vietnam / Việt nam  
14 Công ty TNHH phần mềm FPT Hồ Chí Minh Công ty TNHH phần mềm FPT Hồ Chí Minh Hi-tech - Công nghệ cao Private - DN tư nhân VN Vietnam / Việt nam  
15 Công ty TNHH Nidec Sankyo Việt nam Công ty TNHH Nidec Sankyo Việt nam Hi-tech - Công nghệ cao FDI - DN 100% nước ngoài Japan / Nhật Bản  
16 Công ty TNHH Sonion Việt nam Công ty TNHH Sonion Việt nam Hi-tech - Công nghệ cao FDI - DN 100% nước ngoài Denmark / Đan Mạch  
17 Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ thông minnh (STID) Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ thông minnh (STID) Smart card - Thẻ thông minh Private - DN tư nhân VN Vietnam / Việt nam  
18 Viện Dầu khí Việt nam Viện Dầu khí Việt nam Hi-tech - Công nghệ cao Private - DN tư nhân VN Vietnam / Việt nam  
19 Công ty TNHH giải pháp điện tử T.C Việt nam Công ty TNHH giải pháp điện tử T.C Việt nam Hi-tech - Công nghệ cao JV - Liên doanh với nước ngoài Singapore / Singapore  

Copyright © 2014 Transparency International and Towards Transparency