Hỏi đáp

   

1. Công cụ đánh giá nhanh giúp ích gì cho doanh nghiệp của tôi ?

Công cụ đánh giá nhanh giúp doanh nghiệp rà soát nhanh hệ thống quản trị của mình đối với các rủi ro thiếu liêm chính trong kinh doanh có thể gây ảnh hưởng đến danh tiếng, hoạt động và tài chính của Doanh nghiệp. Để thực hiện đánh giá nhanh, hãy thực hiện các bước sau:

  1. Lick vào mục "ĐÁNH GIÁ NHANH" trên Menu phía trên
  2. Trả lời 16 câu hỏi bằng cách click vào các lựa chọn Yes (đã có) / No (chưa có) / Plan (sẽ có)
  3. Sau khi trả lời đủ 16 câu hỏi, Click vào nút "Xem kết quả" để đọc báo cáo đánh giát. (Bạn có thể gửi báo cáo đánh giá đến lãnh đạo hoặc bộ phận nội bộ của doanh nghiệp có chức năng liên quan như: bộ phận tuân thủ, pháp lý, kiểm toán hoặc nhân sự có các biện pháp cần thiết để phòng ngừa và giảm thiểu tác hại của những rủi ro này).

Ghi chú: Các báo cáo đánh giá nhanh chỉ hiển thị một lần cho doanh nghiệp tham khảo (trường hợp doanh nghiệp chia sẻ báo cáo qua đường link thì báo cáo sẽ được lưu lại). Nếu muốn đánh giá lại tại một thời điểm khác (ví dụ khi đánh giá định kỳ hàng quý/năm, doanh nghiệp sẽ cần thực hiện đầy đủ cả 3 bước nêu trên)