Hỏi đáp

   

Chi nhánh CTCP tập đoàn MK

 • tamnt-hcm@mk.com.vn

 • Chi nhánh CTCP tập đoàn MK

 • 41311000003

 • Lô Ỉ-3 đường N2, Khu công nghệ cao thành phố hồ chí minh quận 9, Tp. HCM - Vietnam / Việt nam

 • 08 37367445

 • www.mk.com.vn

 • Smart card - Thẻ thông minh

 • Private - DN tư nhân VN

 • Hội doanh nghiệp KCNC TP. HCM

 • 43

 • Nghiên cứu và phát triển cá thể hóa thẻ thông minh