Hỏi đáp

   

Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ thông minnh (STID)

 • nghivtc@gmail.com

 • Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ thông minnh (STID)

 • 305127843

 • Lô I-3b-4-a, đường N6, Khu CNC, quận 9, TP.HCM - Vietnam / Việt nam

 • 08 38309055

 • vtcsmarttech.com.vn

 • Smart card - Thẻ thông minh

 • Private - DN tư nhân VN

 • Hội doanh nghiệp KCNC TP. HCM

 • 73

 • Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Thông minh là nhà sản xuất, cung cấp sản phẩm Công nghệ thông minh và IP.

  Thành lập bởi Công ty Cổ phần Viễn thông VTC và Công ty TNHH Thiên Việt theo mô hình hợp tác kinh doanh.