Hỏi đáp

   

Công ty TNHH giải pháp điện tử T.C Việt nam

 • npn@tcvietnam.com

 • Công ty TNHH giải pháp điện tử T.C Việt nam

 • 413 043 000 034

 • Lô I4-B-6, đường N3, Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, Tp.HCM - Singapore / Singapore

 • 08.628 63 888

 • http://tcvietnam.com.vn/

 • Hi-tech - Công nghệ cao

 • JV - Liên doanh với nước ngoài

 • SHTP - Khu công nghệ cao TPHCM

 • 24

 • Nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và kinh doanh thiết bị truyền thông do doanh nghiệp tự sản xuất