Hỏi đáp

   

Công ty TNHH Sonion Việt nam

 • sonionvn@sonion.com

 • Công ty TNHH Sonion Việt nam

 • 413 043 000023

 • Lô I3-9, Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, TP HCM - Denmark / Đan Mạch

 • 84 8 3736 2222

 • www.sonion.com

 • Hi-tech - Công nghệ cao

 • FDI - DN 100% nước ngoài

 • Amcham - Phòng thương mại Mỹ

 • 2900

 • Sản xuất thiết bị âm thanh siêu nhỏ và vi cơ điện tử

  Doanh nghiệp Khu CNC TPHCM, Amcham, NordCham