Hỏi đáp

   

Công ty TNHH MTV RKW LOTUS Châu Á

  • quangtien.trinh@viadso.com

  • Công ty TNHH MTV RKW LOTUS Châu Á

  • 413041000050

  • Lô I-4b-4, đường N3, Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, TP.HCM - Singapore / Singapore

  • 84-8 3742 3634

  • Hi-tech - Công nghệ cao

  • FDI - DN 100% nước ngoài

  • SHTP - Khu công nghệ cao TPHCM

  • 100

  • Lotus Asia là một công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất in ấn bao bì công nghệ cao. Với tiêu chí trở thành người dẫn đầu trong ngành công nghiệp sản xuất bao bì, đặc biệt là bao bì xuất khẩu