Hỏi đáp

   

Công ty TNHH Air Liquide Việt nam

 • Loan.VAN@airliquide.com

 • Công ty TNHH Air Liquide Việt nam

 • 41345000012

 • Lô I-2a, Đường N2, KCN Cao, Quận 9, HCMC - France / Pháp

 • 08 37360950

 • to update

 • Chemical/Biochemical - Hóa chất/Sinh hóa

 • FDI - DN 100% nước ngoài

 • SHTP - Khu công nghệ cao TPHCM

 • 50

 • Doanh nghiệp sản xuất và cung cấp khí công nghiệp và khí y tế