Hỏi đáp

   

Công ty TNHH Chíp sáng & Ashmanov

 • thuonglc@csa.vn

 • Công ty TNHH Chíp sáng & Ashmanov

 • 413 022 000051

 • Lầu 6, tòa nhà BCIS, Lô T2-4, Khu Công nghệ cao TP.HCM - Vietnam / Việt nam

 • +84 (8) 39.339955

 • to update

 • Hi-tech - Công nghệ cao

 • JV - Liên doanh với nước ngoài

 • Hội doanh nghiệp KCNC TP. HCM

 • 8

 • Công ty hoạt động trong lĩnh vực:

  - Lập trình máy vi tính

  - Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính.

  - Hoạt động dịch vụ CNTT và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.

  - Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan.

  - Cổng thông tin.

  - Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu: dịch vụ tối ưu hóa tìm kiếm, bộ lộc web, người đối thoại ảo, hệ thống tổng hợp và phân tích thông tin, hệ thống tiếp thị theo ngữ cảnh, thương mại điện tử.

  - Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh.

  - Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm.

  - Quảng cáo.

  - Đại lý, môi giới, đấu giá.

  - Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật.