Hỏi đáp

   

Công ty cổ phần SXDV công nghệ bán dẫn Toàn cầu Việt nam (GES)

 • hienpnguyen@geservs.com

 • Công ty cổ phần SXDV công nghệ bán dẫn Toàn cầu Việt nam (GES)

 • 413032000010

 • Lô I3-1, Đường D1, Khu công nghệ cao, Quận 9 - United States / Mỹ

 • 08 3730 6032

 • www.geservs.com

 • Electronics - Điện tử

 • FDI - DN 100% nước ngoài

 • SHTP - Khu công nghệ cao TPHCM

 • 232

 • Sản xuất linh kiện điện tử, máy móc thiết bị thuộc ngành bán dẫn, dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị thuộc ngành bán dẫn; thiết kế, lắp đặt, bảo trì và bảo hành Hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời và năng lượng tái tạo.