Hỏi đáp

   

Nidec-Seimitsu Vietnam Corporation

 • nguyen.giau@nstv.nidec-seimitsu.com

 • Nidec-Seimitsu Vietnam Corporation

 • 1000-01-010998

 • Lô I-1d-2, đường N1, Khu Công Nghệ Cao, Quận 9 - Japan / Nhật Bản

 • (08) 5409-4511

 • to update

 • Hi-tech - Công nghệ cao

 • FDI - DN 100% nước ngoài

 • SHTP - Khu công nghệ cao TPHCM

 • 1545

 • Nidec Seimitsu Việt nam là thành viên 100% thuộc tập đoàn Nidec Nhật Bản. Đây cũng là dự án đầu tư thứ 5 của Nidec Nhật Bản. Đặt tại Hồ Chí Minh, Nidec Seimitsu Việt Nam là nhà sản xuất các mô tơ siêu nhỏ và các thành phần liên quan. Ngoài ra, công ty cũng tự hào khi sản xuất thiết bị mô tơ rung dùng cho điện thoại Iphone 4 của hãng Apple. Nidec Seimitsu Việt Nam thiết lập hai hệ thống quản lí chất lượng và môi trường, đồng thời, nhờ vào đó, công ty đã được chứng nhận ISO 9001: 2008 và ISO 14001: 2010