Hỏi đáp

   

Nidec Servo

 • quoc-lcb@vn.nidec-servo.com

 • Nidec Servo

 • 413-043-000016

 • Lô I 1.3 - N1, Khu công nghệ cao, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh - Japan / Nhật Bản

 • 84-8-37360912

 • http://www.nidec-servo.com/en/

 • Hi-tech - Công nghệ cao

 • FDI - DN 100% nước ngoài

 • SHTP - Khu công nghệ cao TPHCM

 • 1614

 • Sản xuất động cơ chính xác nhỏ và các chi tiết