Hỏi đáp

   

CTCP Hệ thống Công nghệ Ánh Lam

 • nha-thu.nguyen@indigo-jsc.com

 • CTCP Hệ thống Công nghệ Ánh Lam

 • 413 032 000019

 • Lô T2-4 (Tầng 3), Khu Công Nghệ Cao TPHCM, Quận 9 - Vietnam / Việt nam

 • (08) 3838 9868

 • http://indigo-jsc.com/

 • IT - Công nghệ thông tin

 • Private - DN tư nhân VN

 • SHTP - Khu công nghệ cao TPHCM

 • 11

 • Công ty hoạt động trong lĩnh vực:

  - Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính

  - Dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu, khai thác cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ cao

   

  Các doanh nghiệp liên quan:

   

  - Công ty TNHH TM-DV Máy tính Tân Thế Hệ

  - Công ty Patimas Computer Berhad