Hỏi đáp

   

Công ty TNHH phần mềm FPT Hồ Chí Minh

 • tult3@fsoft.com.vn

 • Công ty TNHH phần mềm FPT Hồ Chí Minh

 • 413 041 000036

 • Lô T2, Đường D1, Khu Công nghệ cao Quận 9, TPHCM - Vietnam / Việt nam

 • 08 37362323

 • to get

 • Hi-tech - Công nghệ cao

 • Private - DN tư nhân VN

 • SHTP - Khu công nghệ cao TPHCM

 • 2000

 • Doanh nghiệp công nghệ thông tin hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu phần mềm