Hỏi đáp

   

Liêm chính trong doanh nghiệp

Lấy ý tưởng từ Đề án 30 về cải cách thủ tục hành chính, thời gian tới VCCI cùng các Hiệp hội doanh nghiệp sẽ xây dựng “Đề án 12”, trong đó nhấn mạnh hành động tham gia thiết thực của doanh nghiệp trong công cuộc phòng chống tham nhũng (PCTN).

Theo đó, các DN tự công bố liêm chính, tham gia các cam kết liêm chính, thực hiện các quy tắc ứng xử đảm bảo liêm chính, thành lập các liên minh liêm chính để có thể đóng góp vào quá trình PCTN. Đây là một trong những nội dung được đề cập tại Đối thoại về phòng chống tham nhũng lần thứ 12 do Thanh tra Chính phủ, VCCI phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Anh và Bộ phát triển quốc tế Anh tại VN vừa tổ chức với chủ đề : “Vai trò của DN và khu vực tư trong PCTN”

Đẩy mạnh chế tài

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, VN luôn xác định công tác PCTN là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, trong đó cộng đồng DN đóng vai trò quan trọng. Điều này đã được khẳng định bằng việc trên cơ sở quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2007 quy định rõ vai trò, trách nhiệm của DN, hiệp hội DN, hiệp hội ngành nghề trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Theo Phó Thủ tướng, để PCTN đạt hiệu quả, một mặt cần ngăn chặn và xử lý nghiêm những công chức, viên chức nhũng nhiễu, nhận hối lộ; mặt khác phải có chế tài đủ mạnh để răn đe, xử lý hành vi đưa hối lộ, đặc biệt cần nghiêm khắc đối với những DN coi hối lộ như một “giải pháp” trong kinh doanh, một cách thức để tạo lợi thế, hình thành “nhóm lợi ích”. Hoạt động quản trị DN cần được chuyên nghiệp hóa, đồng thời, mỗi DN cần xây dựng bản sắc riêng tạo thành văn hóa DN, trong đó việc cam kết về trách nhiệm xã hội, phát triển bền vững và thực hành liêm chính phải được coi là những giá trị cốt lõi.

Đặc biệt, các DN cũng cần chủ động cung cấp thông tin, chủ động phát hiện và thông báo kịp thời với cơ quan có thẩm quyền về những hành vi nhũng nhiễu, tham nhũng của cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nước. Việc các DN mạnh dạn, chủ động tố cáo hành vi tham nhũng sẽ góp phần quan trọng cùng các cơ quan chuyên trách đóng góp vào công cuộc đấu tranh chống tham nhũng.

Cảnh báo môi trường kinh doanh

 

Kết quả nghiên cứu của Thanh tra Chính phủ cho thấy: 37% DN được hỏi cho rằng tham nhũng vặt rất phổ biến, 43% đánh giá ở mức phổ biến, 17% cho rằng ít xảy ra. Đa số DN được hỏi cho rằng mình là nạn nhân của tham nhũng vặt với 58% đồng ý, 26% không đồng ý, 16% không ý kiến. Tuy nhiên, 70% DN cho rằng họ chủ động đưa hối lộ, đặc biệt là hối lộ vặt; còn 30% là do cán bộ, công chức gợi ý.

 

Cùng chủ để nghiên cứu, ông James H.Anderson - đại diện WB cho biết thêm: “Chúng tôi đã tiến hành điều tra trên 1.000 doanh nghiệp ở VN và có 63% cho rằng cán bộ cố tình kéo dài thời gian, 58% cho rằng cố tình bắt lỗi DN để đòi hối lộ... Kết quả phản ứng của DN cũng đáng buồn khi khoảng 75 - 80% DN đã trả hối lộ ngay cả khi không bị yêu cầu, 63% DN cho rằng hối lộ tạo ra cơ chế bất thành văn để giải quyết công việc, 32% cho rằng “mở ví” là cách nhanh nhất để giải quyết công việc”.

Bà Victoria Kwakwa - Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại VN nhấn mạnh: “VN cần đi theo hướng tiếp cận về phòng hơn là chống tham nhũng, thay vì chờ nó xảy đến thì cần phòng ngay từ gốc. Cần hiện đại hóa cơ quan hải quan, thuế, đấu thầu cạnh tranh trực tuyến để giảm cơ hội hối lộ...”.

Theo TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI, hướng tới xây dựng một chính quyền không tham nhũng, một cộng đồng DN không đưa hối lộ là một yêu cầu quan trọng của môi trường kinh doanh lành mạnh. Xây dựng các DN liêm chính là một trụ cột của quản trị và văn hóa DN, đồng thời là yếu tố cốt lõi bảo đảm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của DN trong  việc hội nhập.

Quốc Anh