Hỏi đáp

   

Lựa chọn nhân rộng 10 đề án VACI

Ngày 27/5, Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng chủ trì hội thảo về chương trình nhân rộng một số sáng kiến có hiệu quả từ các Chương trình Sáng kiến phòng, chống tham nhũng Việt Nam (VACI). Dự kiến, 10 đề án xuất sắc sẽ được lựa chọn nhân rộng giai đoạn năm 2016 - 2017

 

Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng chủ trì hội thảo. Ảnh: Hoàng Long

Tại buổi hội thảo, 43 đề án VACI có hiệu quả trong thực tiễn được đưa ra đánh giá, lựa chọn nhân rộng. Dự kiến, 10 hồ sơ đề xuất nhân rộng có tính khả thi cao nhất sẽ được lựa chọn để hỗ trợ triển khai thực hiện tại cộng đồng trong giai đoạn năm 2016 - 2017.

Kinh phí tối đa hỗ trơ cho mỗi đề án để nhân rộng trong thực tiễn là 7.000 USD cùng với kinh phí đối ứng được đề xuất. Đồng thời, đề án được lựa chọn sẽ nhận được hỗ trợ về mặt tài chính và kỹ thuật từ ban tổ chức để triển khai thực hiện các hoạt động. Mốc thời gian được tạm xác định, phát động chương trình từ tháng 6/2015, kết thúc quá trình tiếp nhận, lựa chọn đề án vào tháng 12/2015.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng cho biết, Thanh tra Chính phủ sẽ thành lập Ban Tổ chức Chương trình nhân rộng một số sáng kiến có hiệu quả từ các Chương trình VACI. Thời gian phát động chương trình còn ngắn, các đơn vị cần tập trung đưa ra các tiêu chí lựa chọn các đề án nhân rộng. Tiêu chí nhân rộng đề án cần xem xét tính bền vững, lan tỏa trong cộng đồng, năng lực của các chủ đề án khi thực hiện, mức độ hưởng ứng của chính quyền địa phương...

 Hoàng Long

Tag : quạt trần