RESIST là sản phẩm hợp tác của bốn tổ chức quốc tế lớn nhằm chống lại tham nhũng, bao gồm:

  • Phòng thương mại quốc tế (ICC)
  • Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI)
  • Hiệp ước toàn cầu của Liên Hợp quốc (UNGC)
  • Sáng kiến Đối tác Phòng, chống tham nhũng (PACI) của Diễn đàn Kinh tế thế giới.

Ngoài ra còn có sự tham gia đóng góp của rất nhiều các công ty và tổ chức quốc tế khác.

Vì sao doanh nghiệp cần công cụ như RESIST?

Hiện nay, các đạo luật chống tham nhũng, cùng với vấn đề thực thi pháp luật và trách nhiệm xã hội đang ngày càng trở nên quan trọng, đã tạo nên động lực mạnh mẽ khuyến khích doanh nghiệp đối mặt và chống lại tham nhũng. Tuy nhiên, nhiều công ty cho biết họ vẫn tiếp tục nhận được nhữngđòi hỏi đưa hối lộ trong công việc kinh doanh của mình.

Nhưng, tình hình đang thay đổi. Một số nội dung cụ thể trong các công cụ pháp luật quốc tế như  Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) quy định cấm các hình thức tham nhũng “thụ động”, tống tiền hay đòi hối lộ cả trong khu vực công lẫn khu vực tư.

Hướng dẫn của OECD năm 2010 khuyến nghị các công ty thực hiện các biện pháp ứng xử trong những lĩnh vực rủi ro lớn, bao gồm việc đòi hối lộ và tống tiền. Hướng dẫn này cũng nhấn mạnh nhu cầu cung cấp cho các công ty, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), các hướng dẫn và hỗ trợ nhằm chống lại các hành động tống tiền và đòi hối lộ.

Nội dung của RESIST

RESIST được thiết kế như một công cụ đào tạo nhằm cung cấp những hướng dẫn có tính thực tiễn cho nhân viên các công ty về việc đề phòng và ứng phó với những yêu cầu không chính đáng từ khách hành, đối tác kinh doanh hay các cơ quan chính quyền một cách hiệu quả nhất và phù hợp với đạo đức kinh doanh.

RESIST đưa ra 22 kịch bản minh họa cho hàng loạt các tình huống bị đòi hối lộ có thể xảy ra trong thực tế và cách thức ứng phó trong mỗi tình huống một cách cụ thể và chi tiết.

Tất cả 22 kịch bản này đều dựa trên kinh nghiệm thực tế và sự tham gia đóng góp của các công ty, nhằm trả lời hai câu hỏi cơ bản của doanh nghiệp:

  • Doanh nghiệp có thể phòng ngừa để không bị đòi hỏi đưa hối lộ ngay từ đầu như thế nào?
  • Doanh nghiệp nên ứng xử thế nào khi bị đòi hỏi đưa hối lộ?

Ngoài ra phần phụ lục còn cung cấp một loạt các khuyến nghị có thể áp dụng cho hầu hết các tình huống. Người sử dụng công cụ RESIST cần nghiên cứu các khuyến nghị chung này trước khi đi vào xem xét các tình huống cụ thể.

Đối tượng sử dụng

Công cụ RESIST sẽ phục vụ hữu ích cho tất cả các công ty có khả năng bị đòi hối lộ trong khi thực hiện hoạt động kinh doanh quốc tế, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ – đối tượng thường xuyên nhận các yêu cầu hối lộ do các đơn vị này dễ bị tổn thương hơn các doanh nghiệp lớn và có ít nguồn lực để ứng phó với các tình huống này.

Trong các công ty, công cụ này chủ yếu dành cho các phòng ban chịu trách nhiệm trong đào tạo về đạo đức kinh doanh, tuân thủ quy định pháp luật và tính liêm chính, cũng như dành cho các cán bộ tham gia vào hoạt động bán hàng, marketing và vận hành. Các kịch bản được xây dựng nhằm giúp cán bộ công nhân viên của công ty nhận thức rõ hơn về rủi ro bị đòi hối lộ và tống tiền, đồng thời các kịch bản này cũng tạo ra các cơi hội thảo luận cởi mở về cách thức ứng phó với yêu cầu hối lộ một cách hiệu quả và thực tế.